Interactief theater over jonge mantelzorg

maandag 1 februari 2016

Een kwart van alle jongeren zorgt voor of heeft zorg voor een zieke ouder, broer, zus of ander familielid. Deze jonge mantelzorgers dragen veel verantwoordelijkheid en hebben nauwelijks tijd om ‘jong’ te zijn.

NJR, het netwerk voor jongeren in Nederland, organiseert interactieve theatervoorstellingen voor middelbare scholen. Het project heet 'Jonge Helden'. Middelbare scholieren ontdekken dat zij vrienden en klasgenoten hebben die soms een grote verantwoordelijkheid dragen. Ze worden geraakt door wat leeftijdsgenoten doen voor hun omgeving.

Afgelopen week was het theater te zien op het Leeuwarder Lyceum. I.s.m. vrijwilligers van Fawaka was er ook een nagesprek.